Speelotheek Geldermalsen

Lid worden


Kom eens langs in de speel0theek, we vertellen u graag over de mogelijkheden. Bekijk welk speelgoed geleend kan worden en schrijf u meteen in.

Speelotheek Geldermalsen is ook voor opa's,  oma's en oppas. Geen speelgoed meer in huis? Kom naar de speelotheek! Gezellig samen met oma een spelletje doen of met opa een mooi bouwwerk maken van kapla? Of leen de glijbaan en uw verjaardag wordt extra feestelijk. Ook voor instellingen zoals scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang hebben we een passend lidmaatschap. Vraag even naar de voorwaarden.

Abonnementen

Gezinsabonnement € 17,50:  12 maanden
Een gezinsabonnement is voor het hele gezin met minderjarige ingeschreven kinderen.

Duur: 12 maanden en wordt automatisch verlengd.
Kosten: € 17,50, inschrijfkosten: € 2,50
Lenen: per kind drie stuks, per gezin 1 buitenspeelgoed

Een lid ontvangt een pas met lidmaatschapsnummer. Bij verlies van de pas verstrekt de speelotheek tegen betaling van € 3,50 een nieuw exemplaar. Opzeggen in enig jaar dient - met vermelding van lidnummer - schriftelijk of per e-mail, uiterlijk één maand voor afloop van de lidmaatschapsperiode te gebeuren. Teruggave van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Feestkaart € 3,50: 1 week
Duur: 1 week
Kosten: € 3,50
Lenen: 5 stuks speelgoed, waarvan 2 buitenspeelgoed
Voor het speelgoed moet nog wel leengeld worden betaald.

Uitleentermijn

Het uitleentermijn is drie weken. En kan 1 keer worden verlengd worden met drie weken, afhankelijk van eventueel gereserveerd speelgoed. Buitenspeelgoed en een aantal artikelen beginnend met een 9##### is niet te verlengen. Gedurende openingstijden is telefonisch verlengen mogelijk. Er vindt een controle plaats of het te verlengen speelgoed is gereserveerd. De voicemail is niet in gebruik. Het bestuur van Speelotheek Geldermalsen behoudt zich het recht voor leden te royeren, indien het leengedrag daartoe aanleiding geeft.

Leenprijs

De leenprijs is per stuk speelgoed en afhankelijk van de aanschafprijs. Voor speelgoed boven de € 300,- rekent de speelotheek € 10,00 borg.

Controleren

Controleer of in te leveren speelgoed compleet, heel en schoon is. s het speelgoed niet schoon? Dan kunt u het alsnog ter plekke schoonmaken of een vergoeding betalen van € 1,00. Voorkom extra kosten door het speelgoed voor u naar huis gaat ook te controleren.

Schade/ vermissing

Is schade ontstaan of een onderdeel vermist zijn geraakt? Dan brengen wij u per betreffend speelgoedonderdeel € 2,50 in rekening. Een definitieve afrekening vindt na zes weken plaats. Schadecommissie beoordeelt de kosten. Kosten zijn afhankelijk van reparatiekosten of kosten van aanvulling om het weer compleet te maken. Als het vermiste onderdeel binnen
zes weken wordt teruggebracht, krijgt u € 2,00 terug.

Defecten aan elektronische apparaten, zoals de WII, Gameboy etc. binnen een week? Breng ze zo snel mogelijk terug en u ontvangt het leengeld retour. Dit geldt niet voor een telefonische melding of bericht per email.

Boete

Voor iedere week, of gedeelte daarvan, dat de uitleentermijn is overschreden, wordt een boete berekend. Tijdens de vakanties telt de boete door. Bij het overschrijden van de maximaal toegestane uitleenperiode van zes weken
(uitleentermijn en 3 weken verlengingsmogelijkheid), krijgt u van de speelotheek een bericht. Wanneer daarna de overschrijdingstijd nog verder oploopt, zijn we uiteindelijk genoodzaakt een incassobureau in te schakelen die op uw kosten de spullen ophaalt en de boete int.

Cadeaubon

Er is een cadeaubon verkrijgbaar, waarop elk door u gewenst bedrag ingevuld kan worden.