Speelotheek Geldermalsen

Kom jij ons team versterken?


Een team van gemiddeld 15 enthousiaste vrijwilligers zorgt voor het draaiende houden van de speelotheek. Heeft u interesse in speelgoed en vindt u het leuk om met ouders en kinderen om te gaan? Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken!

Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met het uitlenen en innemen van speelgoed tijdens onze openingstijden: woensdag van 14.45 - 16.00 en vrijdag van 19.00-20.15. Iedere vrijwilliger wordt uitgebreid ingewerkt. Het is mogelijk om uw kinderen mee te nemen!

Voordelen

Als u vrijwilliger bent bij Speelotheek Geldermalsen, levert dit u naast deel uit maken van een gezellig team nog veel meer voordelen op. 
 • Het lidmaatschap van de speelotheek is gratis.
 • U bent als eerste op de hoogte van nieuw speelgoed.
 • U hoeft geen inschrijfgeld te betalen bij deelname aan de kleding- en speelgoedbeurs en hebt eerste keuze bij deze beurzen. 
 • Binnen onze organisatie zijn voldoende mogelijkheden om u verder in te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, PR,  inkoop, automatisering, beurzen organiseren. 
 • Cursussen worden vergoed. 

Activiteiten

Aan de hand van een opgesteld draaischema zijn er per openingstijd minimaal 2 medewerksters aanwezig (bij verwachte drukte na b.v. een vakantieperiode zijn er drie tot vier medewerksters ingeroosterd), waarvan één de computerdienst voor haar rekening neemt. Dat wil zeggen: het teruggebrachte speelgoed uitboeken, het invoeren van verlenging van de uitleentermijn alsmede reserveringen van speelgoed, verstrekken van informatie over terugbreng data van uitgeleend speelgoed, het inboeken van te lenen speelgoed alsmede de financiële afhandeling daarvan. De andere medewerksters houden zich bezig met het innemen van het
teruggebrachte speelgoed, de controle op schades en vermissingen daarvan. Daarnaast geven zij klanten informatie over abonnementen, speelgoed, uitleen. Verder schenken zij, indien gewenst, koffie en limonade. 

We hebben dit jaar drie maal een beurs georganiseerd ,bestaande uit twee kleding beurzen en een speelgoedbeurs.

Komt u eens een kijkje nemen? U bent altijd welkom om een indruk te krijgen.

Organisatie

Bestuurssamenstelling:
 • Voorzitter: Geertje van Soelen
 • Secretaris: Geertje van Est
 • Penningmeester: Danniek van Soelen
Zowel bestuur als de overige vrijwilligers ontvangen geen beloning; er is geen beloningsbeleid. Een beleidsplan is in ontwikkeling.

Doelstelling

Stichting Speel-o-theek Het Stokpaardje is opgericht op 11 juni 1981. 
De doelstelling is: 
 • een zo groot mogelijke verscheidenheid aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal uit te lenen ten behoeve van de lichamelijke, motorische, geestelijke, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar, alsmede puzzels en gezelschapsspellen voor elke leeftijd; 
 • het geven van advies en informatie over speelgoed in het algemeen en het gebruik van het aanwezige speelgoed in de speel-o-theek in het bijzonder; 
 • tijdens openingsuren een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en vrijwilligsters en mede daardoor het bevorderen van de integratie van buitenlandse inwoners; het bevorderen van de ontwikkeling van lichamelijk-, zintuiglijk-en geestelijk gehandicapte kinderen en de integratie tussen deze kinderen en niet-gehandicapte kinderen;  
 • het door een lage uitleenprijs voor elke portemonnee mogelijk te maken dat een kind tijdelijk met duur(der) speelgoed kan spelen.

De speelotheek wil haar doel bereiken door: 
 • het aanschaffen en beheren van een collectie speelgoed dat stevig genoeg is om gebruikt te worden door kinderen in wisselende situaties; 
 • het onder de aandacht brengen van de speel-o-theek bij ouders, verzorgers en andere mogelijke klanten middels het op diverse adressen en bij instanties neerleggen van de informatiefolder en het verzorgen/bijwonen van voorlichtingsavonden; 
 • enkele keren per week de speel-o-theek open te stellen teneinde het speelgoed te kunnen uitlenen en de kontakten tussen ouders, kinderen en vrijwilligsters te bevorderen; 
 • het zo nodig bevorderen van de deskundigheid bij de medewerkers; 
 • het organiseren van activiteiten, en zoeken naar mogelijkheden, voor financiële ondersteuning. 

Balans

/site/media/balans 2014.pdf

/site/media/balans 2015.pdf

/site/media/Balans toelichting 2014.pdf

/site/media/balans toelichting 2015.pdf

Vrijwilliger in the picture

IMG_3396.jpg

Esmeralda van Dijk

SAM_0416.JPG

Marjolein Bus


/site/media/Geertje van Soelen.jpg
Geertje van Soelen